REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Změny klimatu jsou hrozbou, která nejen České republice přináší řadu nebezpečí: dlouhá sucha, orkány, velké sněhové srážky nebo masivní námrazy. Aby s těmito hrozbami mohly záchranné složky efektivně bojovat, přišel Hasičský záchranný sbor ČR s projektem „Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“. Projekt podpořil evropskými financemi Integrovaný regionální operační program (IROP) částkou přesahující 600 milionů korun a jeho výsledky mohou občané vidět již dnes.


Projekt je přirozeným pokračováním dlouhodobého úsilí reagovat na změny klimatu, před lety to byly hlavně povodně a bleskové povodně. Aktuálně se ale počítá s dalšími hrozbami – extrémního sucha, orkány a větrné smrště, nadprůměrné sněhové srážky či masivní námrazy. Hasiči tak potřebují novou specializovanou techniku, aby mohli co nejrychleji pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí.

Celkem projekt počítá s pořízením 130 kusů moderní hasičské techniky a věcných prostředků. Technika pak průběžně je nebo bude rozdělena do tzv. exponovaných území (území České republiky, která jsou ohrožená riziky ze změn klimatu nebo kumulací těchto rizik).

„Takových exponovaných území je v České republice vymezeno celkem 108, přitom projektem Změny klimatu bude podpořeno celkem 76 z nich. Hasičský záchranný sbor v nich má 82 stanic, do kterých bude technika a věcné prostředky dislokovány,“ vysvětluje plukovnice Vladimíra Kracíková z Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Pro řešení mimořádných událostí z důvodu déle trvajícího sucha jsou pořizovány např. specializované cisterny (velkokapacitní, lesní hasicí speciál apod.), letecká monitorovací technika, úpravna vody nebo mobilní skládací velkoobjemové nádrže na vodu. Pokud území zasáhne orkán nebo větrná smršť, hasiči mohou nasadit speciální automobilové žebříky s kloubovým ramenem a pracovním košem, soupravy pro nouzové zastřešení obytných budov, které obsahují mj. prostředky pro výztuže a statické zpevnění budov, a další techniku. A v případě nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz mohou zasáhnout dopravní automobily pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí, vyprošťovací automobil nebo pásová vozidla pro pohyb ve sněhu. I díky tomu, že je technika rozmístěna v exponovaných územích, mohou hasiči zasáhnout v případě mimořádné události velice rychle, řádově v minutách po vyhlášení poplachu.

I kvůli několika masivním povodním, které české území zasáhly v posledních desetiletích, si lidé dokážou představit, jak vypadá zásah hasičů během takové katastrofy. Jak ale pomáhá hasičský zásah v případě extrémního sucha nebo mrazů? „V době sucha je to například hašení rozsáhlých požárů na polích a v lesích nebo monitorování místa rozsáhlých požárů v přírodním prostřední ze vzduchu pomocí dronů. Zajišťujeme také požární vodu k hašení nebo nouzové zásobování pitnou nebo užitkovou vodou,“ přibližuje plukovnice Kracíková.

Při extrémních mrazech je úkolem Hasičského záchranného sboru ČR například odstraňování sněhu z veřejných budov tam, kde hrozí zřícení střechy, zprůjezdnění komunikací od vyvrácených nebo spadlých stromů a náletů různého materiálu, nouzové přežití obyvatel v postižených obcích, pomoc s odstraněním sněhu v exponovaných lokalitách obcí, kde nestačí veřejné komunální služby apod.

Nová technika je pořizována postupně od roku 2017 a již byla mnohokrát nasazena v akci. Nedávno například během vichřice Eberhart (březen 2019) či vichřice Fabienne v rocu 2018, kdy byly využity například speciální automobilové žebříky s kloubovým ramenem a pracovním košem.

 „V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podpořila Evropská unie tento projekt částkou přesahující 600 milionů Kč,“ říká Helena Miškovičová, ředitelka Sekce administrace programů IROP Centra pro regionální rozvoj ČR a dodává: „V rámci programu IROP podporuje EU také další složky Integrovaného záchranného systému (IZS).  Od roku 2015 byly vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o podporu za více než 4,5 miliardy korun. Tyto prostředky mají za cíl zlepšit připravenost záchranných složek k řešení a řízení rizik a přírodních katastrof v exponovaných územích naší země.“

Konkrétně je podpora z IROP poskytována na vybudování či stavební úpravy stanic IZS, posílení vybavení složek IZS potřebnou technikou a na modernizaci a vybavení vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS.

V případě záchranářů se jedná například o technologicky vyspělé simulátory a trenažery pro kardiopulmocerebrální resuscitaci. Realizovány jsou ale i další zajímavé projekty spočívající mimo jiné ve vybudování cvičných objektů a polygonů včetně výcvikových trenažerů pro získání odborných znalostí a nácviku dovedností potřebných k zásahu ve ztížených prostorách, ve výškách nebo u nebezpečných chemických látek.

REKLAMA
REKLAMA