Hned dva muže vykázali z jejich obydlí na dobu deseti dnů policisté na Zlínsku během uplynulého prodlouženého víkendu, protože reálně hrozilo, že v napadání svých blízkých budou i po zákroku policistů pokračovat. Oba agresoři už delší dobu fyzicky a psychicky napadali své rodinné příslušníky. 

Prvním vykázaným je pětadvacetiletý muž z obce u Valašských Klobouk, který opakovaně hrubě a bezcitně týrá své blízké, rodiče ve věku padesát a dvaapadesát let a osmnáctiletou sestru, s nimiž žije v rodinném domě. Všichni ohrožení mají z jeho chování strach, proto často jeho agresivní chování policii neoznamovali. Mladý muž je závislý na alkoholu.

REKLAMA

Druhým agresorem, kterého policisté z Otrokovic vykázali z rodinného domu, je devětatřicetiletý muž z blízké obce, který přišel v noci domů pod vlivem alkoholu a svou stejně starou spící manželku udeřil několikrát do tváře, čímž ji zranil. Poté ji odvlekl do ložnice, kde ji dále fyzicky napadal za doprovodu vulgárních výrazů. Policisté muže nejprve zajistili, poté převezli do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži a po zjištění bližších okolností ho vykázali z domu, který obýval nejen se svou ženou, ale také se dvěma nezletilými děti, které byly nejednou svědky jeho jednání.

Oba výtržníci mají na dobu deseti dnů zakázáno stýkat se nebo navazovat kontakty s ohroženými osobami, stejně tak se musí zdržet vstupu do obydlí a jeho okolí. Pokud tento zákaz poruší, dopustí se dalšího protiprávního jednání v přestupkové rovině. Rodinní příslušníci mají možnost podat žádost o prodloužení vykázání, a to opakovaně.

Jednotlivé agresivní jednání obou mužů je předmětem dalšího prověřování policistů. V případě, že se bude jednat o přestupek proti občanskému soužití, hrozí jim ve správním řízení několikatisícová pokuta. Pokud budou policisté případy prověřovat jako podezření z násilného trestného činu, hrozí agresorům několikaleté vězení.

REKLAMA